DSF´s handicapudvalg på besøg ved Odense Sportsfisker Klub(OSK)15.12.2023

Den 15.12.2023 var jeg som medlem af Danmarks sportsfiskerforbunds handicapudvalg sammen med direktøren og Søren som også er udvalgsmedlem på tur ned og besøge Odense sportsfisker klub(osk) for at drøfte og se på mulighederne for etablering af handicap/tilgængelighedsvenlig fiskeplatform ved deres fiskesøer i Tarup på Fyn.

Vi har i handicapudvalget det sidste stykke tid arbejdet på nogle vejledninger til etablering af handicapegnede fiskeplatforme ved forskellige typer fiskevande. Link er indsat i bunden af artiklen. Drømmen er at disse platforme skal etableres flere steder i landet så handicappede også kan nyde fiskeriet ligesom andre uden samme udfordringer.

Det var et yderst spændende besøg der bestod af rundvisning i området, dialog omkring placering af mulige handicapegnede fiskeplatforme, handicapparkering, handicap wc mm. En helt masse der skal arbejdes videre på i den kommende tid i forhold til kommune godkendelser, fondsansøgninger, indhentning af tilbud mm. Diverse planlægning som sådan et projekt kræver. Der er allerede kastet en masse penge i området, med diverse stier, hytter, shelter, køkken og en masse mere så hvorfor ikke tilføje handicapegnet fiskeplatform til området så både ældre, dårligt gående, kørestolsbrugere, og faktisk også minde børn som har brug for gelænder kan komme ud i naturen og fiske men selvfølgelig forbeholdt handicappede. Her kan i se en masse af de faciliteter der allerede er lavet i området.

Som jeg kunne udlede, af mødet håber vi alle på bliver muligt så flere kan komme ud og nyde naturen i de skønne omgivelser i området 😊

Tak for et godt møde til både DSF og OSK, jeg håber vores projekt lykkes!

Vejledningerne til handicapegnede fiskeplatforme findes her:
https://www.sportsfiskeren.dk/om-os/vejledninger-til-handicapegnede-fiskepladser

Husk at det skal ikke forståes som om disse platforme er den eneste rigtige løsning men som vejledninger til en god løsning.

Her er et link til foreningen hvor man kan se mere omkring deres søer 😊
http://odensesportsfiskerklub.dk/fiskeskolens-osks-put-and-take/

Comments are closed.