Stor skuffelse ved Simested Å – Handicapvenligt fiskeri eller noget? 08/08-2017

Jeg har jo gået med drømmen om en havørred i flere år og efter flere forsøg på kysten uden held(dog har jeg mistet fisk) tænkte jeg, at det var mere end på tide at give åen et forsøg.

Jeg har gennem tiden hørt en masse positivt om fangster ved Simested Å og hørt om at de skulle have etableret en handicap fiskesti med platforme og det var jo oplagt for mig at der, skulle jeg selvfølgelig fiske!

Min far var selvfølgelig klar på en fisketur, så vi læssede el-scooteren og alt fiskegrejet i bilen og kørte afsted. Efter en god køretur fra Aarhus glædede jeg mig til vi snart kunne komme ned til åen men her møder vi den første udfordring, fiskestien er næsten ikke til at finde. Der var simpelthen ingen skiltning eller GPS-koordinater. Venlige mennesker i byen gav os kørselsvejledning og vi nåede omsider frem til parkeringspladsen ved den gamle herregård, Lille Restrup.

Jeg fik læsset el-scooteren ud af bilen og grejet med og ned gennem skoven og ned til åen og her begyndte problemerne for alvor…

Umuligt at fiske på strækningerne mellem handicapfiskeplatformene

Umuligt at fiske på strækningerne mellem handicapfiskeplatformene

Å bredden langs hele stien som er 600 meter var fuldstændig tilgroet med meterhøjt ukrudt og træer i op til 4 meters højde, hvilket gjorde det umuligt at fiske for en handicappet på el-scooter!

Dog var der 6 fiskeplatforme, hvor man kunne komme tættere på åen, men kun ca. halvdelen kunne bruges. Ved de 3 af dem satte min el-scooter sig fast. Mellemrummet mellem platformen og græsset var for dybt og faktisk ret farligt for det høje græs gjorde at jeg ikke kunne se niveau forskellen og bum så sad jeg fast! Heldigvis var jeg ikke alene på tur og kunne derfor hjælpes fri igen.

 

El-scooteren  sidder fast på vej ud på en af fiskeplatformene ved Simested Å

El-scooteren sidder fast på vej ud på en af fiskeplatformene ved Simested Å

Hvis ikke jeg havde haft en hjælper med, kunne jeg have siddet fast indtil en forbipasserende kunne hjælpe mig fri. Helt uforsvarligt!

En hån mod handicappede lystfiskere!

I en tidligere omtale af den 600 meter lange handicap fiskesti reklameres der med, at der kan fiskes langs hele strækningen og faktum er at jeg kun kunne fiske på 45-50 meter fordelt på de tre brugbare platforme. På trods af at man i 2006 gav stien en ansigtsløftning og at Handicaprådet ved Viborg Amt støttede fornyelsen med 150.000kr og at Friluftsrådet gav et tilskud på 50.000 kr. og Vanførefonden og Jaschafonden med hver 30.000 kr. desuden bidrog Aalestrup kommune med ca. 30.000 kr. samt en betydelig del af arbejdskraften. Herudover vurderes der i forbindelse med ansigtsløftningen at fiskestien har en levetid på MINDST 25-30 år.

Allerede her efter 11 år og 260.000 kr. er stien næsten ubrugelig for handicappede! Vedligeholdelsen af stien var helt tydelig forsømt i en længere periode og jeg følte mig helt til grin og jeg syntes sådan set, at det er mangel på respekt overfor handicappede, at denne såkaldte ”handicapvenlige” fiskesti ikke bliver vedligeholdt! Hvem skal enlig stå for denne vedligeholdelse? Jeg formoder, at det er kommunen, men forstår virkelig ikke at dette ikke bliver gjort? Jeg syntes jo at handicappede på lige fod med alle andre har rettighed til en hobby i dette tilfælde lystfiskeri og generel tilgængelighed også i naturen. Og desuden er det vel spild af penge hvis handicapfiskestien ikke bliver vedligeholdt og dermed ikke brugt?

Så jeg fik alt for lidt ud af turen på 230 kilometer og et fiskekort til 100 kr. og jeg synes, at det er en hån mod alle handicappede lystfiskere, som kunne tænke sig at fiske i smukke Simested Å.

 

Baggrundsviden(kilde): https://nordjyske.dk/nyheder/handicapvenlig-fiskesti-ved-simested-aa-faar-ansigtsloeftning/8f668e5f-76ed-4f5a-8c50-b5515018698d

Comments are closed.